Welkom

Van harte welkom op de website van koor Hatikwa, een Nijmeegs koor met een joods geluid.

foto: Bep Onstein

Ons repertoire bestaat uit joodse liederen die in de loop der eeuwen zijn gezongen en die afkomstig zijn uit culturen over de gehele wereld. We zingen een mix van liederen uit verschillende categorieën zoals volksliedjes, liederen uit de liturgie, liedjes voor joodse feestdagen, musicalrepertoire, gedichten op muziek, liedjes uit de pionierstijd, uit de oorlogstijd en het verzet, wiegeliedjes en liefdesliedjes. Kortom, ons repertoire biedt een rijk scala aan klankkleuren en talen.

Vaak worden onze optredens muzikaal begeleid door het ensemble Klezmore of andere instrumentalisten.