Agenda
Herdenkingsconcert Koor Hatikwa
Zondag 29 Mei 2022
Aanvang 14.30 uur.
locatie: Dorékerk
Prof. Regoutstraat 23
6524 RZ Nijmegen

Het concert is een eerbetoon aan de 200 Nijmeegse Joden die tijdens de grote razzia te Nijmegen in de nacht van 17 op 18 november 1942 zijn opgehaald, naar de vernietigings-
kampen afgevoerd en vermoord zijn.

Hieronder negen leden van één gezin; zij waren de buren van een van onze koorleden.
Ons koorlid zal het leven van dit gezin portretteren d.m.v. gedichten en teksten.

Koor Hatikwa, o.l.v. dirigent-gitarist Gerard Schoren, zal dit omlijsten met liederen uit haar Joods repertoire.

In de nazit is er ruimte voor ontmoeting en uitwisseling en wordt een wandtegel en een namen plaquette onthuld die op een ander tijdstip bij het voormalige woonhuis zal worden aangebracht.

RESERVEREN: maak € 7,50 over op rekening:
NL80 RBRB 0955202310 t.n.v. Hatikwa Nijmegen o.v.v. “Concert 29 mei 2022” uw naam en emailadres.
Of €10 contant bij ingang van de zaal (open vanaf 14.00). Studenten gratis toegang.

Voor nadere info zie:
www.dorenijmegen.nl
www.joodsmonument.nl
www.stolpersteine-nijmegen.nl
Mededelingen
Podium voor de Stad
Op zondag 13 maart 2022 vond in de De Vereeniging het Podium voor de Stad plaats. Hatikwa heeft daar aan deelgenomen. Klik hier, je hoort dan een van de opgevoerde nummers.