Donaties

Natuurlijk hebben we ook geld nodig. Onze maandelijkse contributie is niet voldoende om de toenemende vraag naar optredens te bekostigen. Juist de evenementen waar wij aan deelnemen zijn vaak niet commercieel en niet kostendekkend.

Mocht u ons koor een warm hart toedragen en ons op een financiële manier willen ondersteunen kunt u een donatie doen op rekening nummer:  NL80 NL80 RBRB 0955 20231 0 Regiobank t.n.v. Hatikwa Nijmegen.