Vereniging

Hatikwa is een vereniging. Als je lid wordt van het koor ben je ook automatisch lid van de vereniging. Het koor kiest uit hun midden een bestuur. Momenteel bestaat het bestuur uit Birgit Nuijten (voorzitter), Judith Kleuver (secretaris) en Frederieke Graat (penningmeester). Verder zijn de leden op veel manieren betrokken bij activiteiten als repertoirekeuze, PR, communicatie, catering en ledenwerving.